Privacyverklaring

Privacyverklaring ByteCreations B.V.

Dit is de website van ByteCreations B.V.

ByteCreations is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder KvK nummer: 32156811.

Wie mij kent, weet dat ik privacy belangrijk vind. Daarom probeer ik in deze privacyverklaring zo transparant mogelijk te zijn.

In deze Privacyverklaring lees je hoe ik omga met informatie – waaronder jouw persoonlijke gegevens – die ik verzamel via mijn website, www.bytecreations.nl. Wat er precies verzameld wordt, hoe deze informatie verwerkt en toegepast wordt, en waarom deze informatie verzameld, verwerkt en gebruikt wordt, lees je in de privacyverklaring hieronder. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd sturen naar contact@bytecreations.nl.

Gebruikersgegevens

ByteCreations respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je verstrekt. Voor alle duidelijkheid: je gegevens worden niet verkocht, verhuurd of gebruikt voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Gegevensverzameling

E-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) worden gevraagd als een contactformulier wordt ingevuld, zodat er e-mail- of telefonische communicatie kan plaatsvinden.  De volgende persoonsgegevens kunnen middels vragen in formulieren en interactieve content zoals test, scans of quizzen opgevraagd en vervolgens opgeslagen en verwerkt worden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • ​E-mailadres
 • check
  Bedrijfsnaam

​Ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken wordt ogeslagen, waardoor de volgende persoonlijke informatie verzameld, gebruikt en verwerkt wordt:

 • IP-adres
 • Browsergegevens
 • Geo-locatie

​Indien je persoonlijke informatie over anderen verstrekt, of indien anderen informatie over jou verstrekken, dan zal die informatie uitsluitend gebruikt worden voor het specifieke doel waarvoor de informatie werd verstrekt.

​ByteCreations B.V. kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de bytecreations.nl website en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

Gebruik van informatie

De informatie die verzameld wordt, wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • ​zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure;
 • ​wanneer ik in goed vertrouwen meen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of jouw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
 • ​het kan in bepaalde situaties van mij vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving;
 • check
  als ByteCreations B.V. is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, word je ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op bytecreations.nl over een verandering in eigenaarschap of gebruik van je persoonlijke informatie, evenals keuzes die je kunt hebben met betrekking tot je persoonlijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen, zijn o.a.:

 • ​Up-to-date virusscanner;
 • ​Unieke toegangscodes en wachtwoorden;
 • ​Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder (1Password);
 • check
  Geen documenten op laptops van de samenwerkende partners, alles in beveiligde private cloud AIRworkspace;
 • check
  Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven;

Profilering

​Er wordt geen profilering toegepast.

Links naar andere websites

​Bytecreations.nl bevat links naar andere websites die privacypraktijken kunnen hebben die afwijken van de privacypraktijken van bytecreations.nl. Als je persoonlijke informatie op die andere sites indient, word je informatie geregeld door hun privacybeleid. Ik moedig je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

Cookies en andere volgtechnologieën

Bytecreations.nl bevat alleen de first-party cookies van de statistiekensoftware van Matomo (voorheen Piwik). Dit betekent dat alle statistische gegevens op de server van mijn - in Nederland gebaseerde - hostingprovider staan en niet naar een andere partij gestuurd worden, zoals dat wel het geval is bij Google Analytics.

Zoals voor de meeste websites geldt, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en in logbestanden opgeslagen. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, wordt gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen.

Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld u e-mailadres al is ingevuld.

Wil je controle hebben over het gebruik van cookies, dan kan je die instellen in je webbrowser. Wil je een privacyvriendelijke browser gebruiken, dan adviseer ik je Brave als browser te gebruiken.​

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die ik op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zal uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage
​Je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in te zien. Stuur je verzoek naar privacy@bytecreations.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij mij bekend is. Hierdoor kan ik je verifiëren.

Recht op rectificatie
​Je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens ​die ik van jou heb, te wijzigen. Stuur je verzoek naar ​privacy@bytecreations.nl ​waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij mij bekend is. Hierdoor kan ik je verifiëren.

Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)
​Je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens ​die ik van jou heb, te verwijderen. Stuur uw verzoek naar privacy@bytecreations.nl ​waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij mij bekend is. Hierdoor kan ik je verifiëren.
Let wel: het kan zijn dat ik niet (volledig) aan je verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

Recht op beperking van de verwerking
​Je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens ​die ik van jou heb, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur ​je verzoek naar privacy@bytecreations.nl ​waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij mij bekend is. Hierdoor kan ik je verifiëren.

Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar privacy@bytecreations.nl ​waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij mij bekend is. Hierdoor kan ik je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens​.

Intrekken toestemming
Als je ​ByteCreations B.V. toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kanje deze elke moment weer intrekken. In al mijn e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken via een afmeldlink (opt-out). Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard
Wanneer ​ByteCreations B.V. verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vraag ik individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en ik kan weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn, of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

​ik zal je informatie bewaren zo lang als het nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 1 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan mijn juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Veranderingen in deze privacyverklaring

​Ik kan deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in mijn informatiepraktijken erin te verwerken. Als ik wezenlijke veranderingen aanbreng, zal ik je via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij mij bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Ik moedig je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over mijn privacybeleid.

Vragen

Vragen over deze Privacyverklaring dienen te worden gericht aan privacy@bytecreations.nl of per post naar:

​ByteCreations B.V.
Anna Boelensgaarde 24
3824 BR Amersfoort